TERMINY ZAWODÓW


15 października
All Day

Konkurencje dynamiczne i statyczne otwarte Październik

17 grudnia
All Day

Konkurencje dynamiczne i statyczne otwarte Grudzień

Nie odnaleziono wydarzeń!
Regulaminy zawodów dostępne w kalendarzu Łódzkiego Związku Strzelectwa Sportowego:
Strona ŁZSS
Ważne!
Termin zgłoszeń drogą mailową lub telefonicznie do przedednia zawodów do godziny 18.00, lub dla członków klubu w dniu zawodów przed wydaniem metryczek.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia ilości zawodników ze względów bezpieczeństwa oraz sanitarnych. O możliwości przystąpienia do zawodów może zadecydować kolejność zgłoszeń.