SPORT, KOLEKCJONERSTWO, POZWOLENIE NA BROŃ, ZAWODY


Członkowie Stowarzyszenia mogą czynnie uczestniczyć w imprezach sportowych Klubu, jednak jedną z największych zalet bycia w szeregach Stowarzyszenia o takim charakterze jest możliwość posiadania patentu strzeleckiego, licencji zawodniczej a co za tym idzie możliwość posiadania broni palnej.
Wszystko zaczyna się od PATENTU Po rejestracji w Stowarzyszeniu i zalogowaniu się na portalu PZSS zaczyna się staż w Klubie sportowym. Po miesiącu w Stowarzyszeniu można przystąpić do egzaminu na patent. Jakie warunki trzeba spełnić:
- należy umiejętnie i bezpiecznie posługiwać się bronią (pistoletami, karabinami i/lub strzelbami gładkolufowymi)
- znać przepisy prawne związane z bronią palną
- znać zasady sportu strzeleckiego
Zgodę na przystąpienie do egzaminu wydaje Kierownik Klubu. Jeżeli istnieje wątpliwość, czy zawodnik jest już gotów na egzamin, może on nie wyrazić zgody na przystąpienie do egzaminu. Należy być dobrze przygotowanym praktycznie, warto często odwiedzać strzelnicę przed egzaminem i szlifować swoje umiejętności. Oczywiście jest możliwość zdawania egzaminu tylko z pistoletu, karabinu czy strzelby, jednak większość strzelców wybiera wszystkie rodzaje. Należy spodziewać się różnych modeli broni na egzaminie i nie należy szkolić się tylko na jednym rodzaju borni. Warto dowiedzieć się w jaki bezpieczny sposób załadować, rozładować czy zabezpieczyć każdą broń. Nie wolno używać broni, jeśli nie jesteśmy pewni jak ona działa, a treningi służą temu, aby zapoznać się z bezpiecznym użytkowaniem wielu jej rodzajów. Również ważne jest słuchanie i odpowiednie reagowanie na komendy prowadzącego strzelanie. Przed egzaminem często realizowane są kursy teoretyczne przygotowujące do egzaminu, warto również z nich skorzystać w celu ugruntowania wiedzy. Zakres wiedzy i pytania jakie pojawiają się na egzaminach są powszechnie dostępne, wystarczy chwila wyszukiwania w internecie.
Aby zapisać się na egzamin należy na portalu PZSS śledzić terminy najbliższych egzaminów, zapisać się elektronicznie i wygenerować wniosek oraz zapłacić za egzamin elektronicznie. Wydrukowany wniosek podstemplować musi Kierownik Klubu (wyrażając równocześnie swoją zgodę na dopuszczenie zawodnika).
Potrzebny będzie również lekarz orzecznik stwierdzający zdolność do wykonywania strzelectwa sportowego. Warto zapytać organizatora egzaminu, czy lekarz nie będzie przyjmował przed egzaminem, gdyż często stosuje się takie praktyki.
Egzamin składa się z części teoretycznej – pisemnej, oraz praktycznej – strzelania. Należy odpowiedzieć na 10 pytań (popełniając maksymalnie 1 błąd w części nie dotyczącej prawa), oraz w bezpieczny i skuteczny sposób posłużyć się wskazanymi we wniosku rodzajami broni strzelając do tarcz bądź celów metalowych w przypadku strzelby. Po pozytywnym zdaniu egzaminu Komisja przekazuje informacje do Polskiego Związku, tez zaś nadaje patent i wysyła plastikową legitymację.
Po co ten patent?
Otóż na jego podstawie stwierdzić można, że umiesz posługiwać się bronią. Dzięki patentowi można ubiegać się już o pozwolenie do posiadania broni do celów kolekcjonerskich. Warto jednak wystąpić o licencję zawodniczą. Dlaczego? Mam LICENCJĘ, jestem sportowcem!
Mając patent możemy automatycznie ubiegać się o licencję. Kosztuje to nas dokładnie 75 zł rocznie (50 zł składka do Polskiego Związku, 25 zł składka do Łódzkiego Związku). Kwotę tą należy wpłacić na konto Stowarzyszenia (podane w kontakcie), Kierownik Klubu zbiorczo opłaca składki za licencjonowanych zawodników do Związków.
Wniosek o licencje generujemy na portalu. Wniosek drukujemy i przekazujemy Kierownikowi Klubu. Następnie czekamy na zatwierdzenie przez Związki Polski i Wojewódzki.
Po nadaniu nr licencji, zawodnik może wydrukować potwierdzenie otrzymania licencji na portalu. Na legitymację licencji należy poczekać nieco dłużej, jednak wydruk ze strony jest równie ważny.
Mając licencje możemy:
- uczestniczyć w zawodach klubowych nie tylko w klubie macierzystym
- ubiegać się o pozwolenie do posiadania broni sportowej do celów sportowych Utrzymanie licencji
Licencja wydawana jest co roku. Aby otrzymać licencję w roku kolejnym należy:
- Złożyć wniosek o przedłużenie licencji na portalu PZSS (przedłużenie już tylko elektronicznie, bez drukowania papieru)
- Wysłać kierownikowi klubu wypełniony wniosek z wypisanymi startami w zawodach Przykładowo uzupełniony wniosek
- zapłacić na konto Stowarzyszenia 75zł (wcześniej wspomniane 50+25 dla PZSS i ŁZSS)
Warunkiem zatwierdzenia przez Klub wniosku jest spełnienie wymagania dotyczącego odpowiedniej ilości startów w zawodach. Musi być to potwierdzone 4 starty z broni głównej i po 2 starty z pozostałych, to jest na przykład 4x pistolet, 2x karabin, 2x strzelba.
Należy wypisać kolejno konkurencje, nazwę zawodów, miejsce i datę, dla potwierdzenia można wysłać w formie elektronicznej komunikaty z danych zawodów w przypadku, gdy nie są do zawody SKSS Skierwniewice.
Zawody trzybroniowe mogą być zaliczone jako start z każdego rodzaju broni, więc w różnych rubrykach mogą pojawić się te same konkurencje, ważne, by dotyczyły innych broni. W linku przykładowo uzupełniony wniosek.
Zawody klubowe na strzelnicy w Zapadach organizujemy średnio co dwa miesiące. Na każdych zawodach odbywają się strzelania statyczne z pistoletów oraz zawody dynamiczne z pistoletów, strzelb i karabinów.
W razie nie spełnienia wymaganej ilości strzelań, w celu przedłużenia należy poprosić o zorganizowanie poprawkowego egzaminu praktycznego z konkurencji, w których zabrakło startów. Kosztuje to 400 zł + 200 zł od każdej kolejnej konkurencji, w której zabrakło startów. Składka ta płacona jest na konto Stowarzyszenia, gdyż organizatorem egzaminu jest klub macierzysty.
Posiadanie własnej broni
Mając patent i licencje zawodniczą można śmiało składać wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni palnej sportowej do celów sportowych. Należy odbyć badania psychiatryczne i psychologiczne u specjalisty zajmującego się strzelcami, listę specjalistów znaleźć można łatwo w internecie bądź na Komendzie Głównej. Lista wymaganych dokumentów i opłat zwykle podana jest na stronie odpowiedniej komendy (mogą to być potwierdzenie przynależności do Klubu, podstemplowana kopia statutu, patent etc)
Składamy podanie od Komendy Głównej Wojewódzkiej, ta zaś po dokonaniu wywiadu środowiskowego wyda nam pozwolenie, tzw. czerwoną książeczkę. W zależności na ile sztuk broni wnioskowaliśmy, tyle otrzymamy zaświadczeń uprawniających do zakupu broni palnej, tzw. promes. Po zakupie i zarejestrowaniu pierwszej broni znów odwiedzi nas Dzielnicowy, aby sprawdzić, czy mamy warunki do odpowiedniego przechowywania broni w specjalnym sejfie klasy S1.
W przypadku naszego Stowarzyszenia składając podanie o broń sportową do celów sportowych możemy jednocześnie ubiegać się o broń sportową do celów kolekcjonerskich powołując się w podaniu na statut Stowarzyszenia (Rozdział 2, § 6, pkt. s-v) wskazując kolekcjonerski charakter Stowarzyszania.