JAK DOŁĄCZYĆ DO STOWARZYSZENIA


Aby zostać członkiem Stowarzyszenia należy:
a) Zapoznać się ze Statutem Stowarzyszenia
b) Wypełnić deklarację członkowską (DEKLARACJA SEKCJA SPORTOWO-KOLEKCJONERSKA lub DEKLARACJA SEKCJA KOLEKCJONERSKA ), jednocześnie godząc się ze Statutem Stowarzyszenia. Deklarację należy otworzyć najlepiej w programie Adobe Acrobat/Adobe Reader, uzupełnić pola danymi, następnie w menu plik wybrać 'zapisz jako' i zapisać plik opisując go swoim imieniem i nazwiskiem, następnie wysłać go drogą mailową na adres aslebioda@strzelcyskierniewice.pl
c) Wpłacić na konto Stowarzyszenia kwotę  wpisowego oraz opłacić z góry roczną składkę.
Składka członkowska to 250 złotych, jednorazowa kwota wpisowego to 400 złotych.
Składki sekcji kolekcjonerskiej wynoszą połowę stawki sekcji sportowo-kolekcjonerskiej, mianowicie 125 zł składki rocznej i 200 zł wpisowego.
Pierwszy przelew można wykonać na łączną kwotę 650 zł (lub 325 kolekcjonerzy) na konto Stowarzyszenia:
Dane do przelewu:
SKSS im. ŻW
ul. Jana Brzechwy 42
96-100 Skierniewice
nr konta (ING): 76 1050 1461 1000 0090 8011 3559
Tytułem: opłata wpisowa oraz składka roczna Stowarzyszenia Imię Nazwisko
Na podstawie wypełnionej deklaracji i po otrzymaniu dowodu wpłaty Prezes stowarzyszenia przyjmuje kandydata na poczet Członków Stowarzyszenia.
Po przyjęciu Członka do Stowarzyszenia Prezes rejestruje go jako zawodnika w Polskim Związku Strzelectwa sportowego na portalu (https://portal.pzss.org.pl/). Podczas pierwszego logowania loginem jest mail podany w deklaracji, hasłem natomiast PESEL. Należy podczas pierwszego logowania zmienić hasło na swoje indywidualne i je zapamiętać.
Po zalogowaniu należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych oraz umieścić cyfrową wersję zdjęcia zgodnie z instrukcją zamieszczoną na portalu.
W ramach członkostwa Klubowicz może w cenach promocyjnych uczęszczać na strzelnicę Poligon w dniach treningowych pod okiem instruktorów, korzystając przy tym z broni klubowej. Strzelcy klubu podczas zawodów oraz treningów są ubezpieczeni.
Czynni członkowie aktywnie uczestniczą w imprezach sportowych oraz zawodach organizowanych przez Stowarzyszenie i godnie je reprezentują na zawodach pozaklubowych.